خصوصیت writing-mode در پلاگین Emmet

در پلاگین Emmet دستورات زیادی برای ایجاد خصوصیت writing-mode با مقادیر مختلفش وجود دارد. به صورت پیشفرض در پلاگین Emmet با وارد کردن نام خصوصیت و TAB زدن آن خصوصیت در css ایجاد میشود.

خصوصیت writing-mode در پلاگین emmet مقادیر زیادی دارد در کد زیر تمامی دستورات مربوط به writing-mode با مقادیر مختلف آن آورده شده است

wm
writing-mode:lr-tb;

wm:btl
writing-mode:bt-lr; 

wm:lrb
writing-mode:lr-bt;

wm:lrt
writing-mode:lr-tb; 

wm:rlb
writing-mode:rl-bt;

wm:rlt
writing-mode:rl-tb;

wm:tbl
writing-mode:tb-lr;

wm:tbr
writing-mode:tb-rl;
انتهای تمام دستورات پلاگین Emmet به صورت پیشفرض باید کلید TAB را فشار دهید